Stödmaterial för lärares introduktionsperiod

Introduktionsperioden är en möjlighet för nya lärare att få en god start i sin nya yrkesroll. Lärares yrkesetik omfattar alla aspekter av läraryrket och är därför en bra utgångspunkt för diskussioner mellan den nya läraren och mentorn.

I Skolverkets föreskrift beskriver man att syftet med introduktions­perioden bland annat är att den nya läraren/förskolläraren ska få stöd på ett yrkesmässigt plan samt stimuleras i sin professionella utveckling. Läraren/förskolläraren ska dessutom utveckla en förståelse för skolan/förskolan som arbetsplats och dess roll i samhället. Ur samtliga dessa aspekter kan yrkesetiken bidra med perspektiv och underlag till diskussion.

Lärarnas yrkesetiska råd har tagit fram en vägledning till de yrkesetiska frågorna under introduktionsperioden.

Ladda ned stödmaterialet här.