Lärares övertygelser och engagemang – i och för skolan och det omgivande samhället

Lärarnas yrkesetiska råd (Rådet nedan) uppmuntrar att lärare i offentligheten engagerar sig i frågor som rör skolan, i allt från förändrade kursplaner och resurstilldelning, till hur styrningen av skolan och timplaner borde se ut. Då visar lärare att de är en del av en profession som tar ansvar för det för oss viktigaste i samhället, … Fortsätt läsa Lärares övertygelser och engagemang – i och för skolan och det omgivande samhället