Seminarier

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuder ett halvdagsseminarium om lärares yrkesetik till de kommuner och skolor som är 
intresserade. Du som beställare ordnar det praktiska som lokal, eventuell fika och skickar inbjudan till aktuella lärare. Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund håller med särskilt utbildade seminiarieledare och program.

Målgrupp: Lärare, från förskola till vuxenutbildning.
Gruppstorlek: Minst 15 och max 100 personer.
Möblering: Lämplig för gruppdiskussioner, 6-10 personer.
Administrationskostnad: 1 000:-/tillfälle


Beställ ett seminarium

Du bokar ett etikseminarium genom att fylla i formuläret nedan. Vill du ställa några frågor innan du bokar kan du kontakta:

Susanne Kronestedt
Lärarförbundet
yrkesetik@lararforbundet.se
08-737 67 41

eller

Susanne Thörnfeldt
Lärarnas Riksförbund
susanne.thornfeldt@lr.se
08-613 27 64

Ladda ned en flyer här.

Beställningsformulär