Seminarier

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuder ett seminarium om lärares yrkesetik till de kommuner och skolor som är intresserade. Du som beställare ordnar det praktiska som lokal, eventuell fika och skickar inbjudan till aktuella lärare. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund håller med särskilt utbildade seminarieledare och program.

Tid: Online 3 timmar / Fysisk träff 3,5 timmar
Målgrupp: Lärare, från förskola till vuxenutbildning.
Gruppstorlek: Minst 15 och max 100 personer.
Möblering: Lämplig för gruppdiskussioner, 6-10 personer.
Administrationskostnad: 1 000:-/tillfälle


Beställ ett seminarium

Du bokar ett etikseminarium genom att fylla i formuläret nedan. Om du vill boka ett seminarium som genomförs online så anger du det under övriga upplysningar. I bekräftelsen kommer det att framgå vad som gäller då.
Vill du ställa några frågor innan du bokar kan du kontakta:

Lisa Fenelius
Lärarförbundet
yrkesetik@lararforbundet.se
018-656 053

eller

Ulrika Carlsson
Lärarnas Riksförbund
ulrika.carlsson@lr.se
08-613 27 14

Ladda ned en flyer här.

Beställningsformulär