Seminarier

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuder ett seminarium om lärares yrkesetik till de kommuner och skolor som är intresserade. Du som beställare ordnar det praktiska som lokal, eventuell fika och skickar inbjudan till aktuella lärare. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund håller med särskilt utbildade seminarieledare och program. För att hinna organisera och bemanna ett seminarium ska beställningen göras senast 4 veckor innan genomförandet.

Tid: Online 3 timmar / Fysisk träff 3,5 timmar
Målgrupp: Lärare, från förskola till vuxenutbildning.
Gruppstorlek: Minst 15 och max 100 personer.
Möblering: Lämplig för gruppdiskussioner, 6-10 personer.
Administrationskostnad: 1 000:-/tillfälle


Beställ ett seminarium

Du bokar ett etikseminarium genom att fylla i formuläret nedan. Du börjar med att fylla i vilken typ av seminarium du vill boka, online via t.ex. Teams eller ett vanligt seminarium på den egna skolan. I bekräftelsen kommer det att framgå vad som gäller beroende på vilken typ av seminarium du bokat. Kom ihåg att göra beställningen senast 4 veckor innan genomförandet.
Vill du ställa några frågor innan du bokar kan du kontakta:

Lisa Fenelius
Lärarförbundet
yrkesetik@lararforbundet.se
018-656 053

eller

Ulrika Carlsson
Lärarnas Riksförbund
ulrika.carlsson@lr.se
08-613 27 14

Ladda ned en flyer här.

Beställningsformulär