Seminarier

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuder ett halvdagsseminarium om lärares yrkesetik till de kommuner och skolor som är intresserade. Du som beställare ordnar det praktiska som lokal, eventuell fika och skickar inbjudan till aktuella lärare. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund håller med särskilt utbildade seminiarieledare och program.

Målgrupp: Lärare, från förskola till vuxenutbildning.
Gruppstorlek: Minst 15 och max 100 personer.
Möblering: Lämplig för gruppdiskussioner, 6-10 personer.
Administrationskostnad: 1 000:-/tillfälle


Beställ ett seminarium

Du bokar ett etikseminarium genom att fylla i formuläret nedan. Vill du ställa några frågor innan du bokar kan du kontakta:

Susanne Kronestedt
Lärarförbundet
yrkesetik@lararforbundet.se
08-737 67 41

eller

Ulrika Carlsson
Lärarnas Riksförbund
ulrika.carlsson@lr.se
08-613 27 14

Ladda ned en flyer här.

Beställningsformulär