Seminarier

Sveriges Lärare erbjuder ett seminarium om lärares yrkesetik till de kommuner och skolor som är intresserade. Du som beställare ordnar det praktiska som lokal, eventuell fika och skickar inbjudan till aktuella lärare. Sveriges Lärare håller med särskilt utbildade seminarieledare och program. För att hinna organisera och bemanna ett seminarium ska beställningen göras senast 4 veckor innan genomförandet.

Tid: 3,5 timmar
Målgrupp: Lärare, från förskola till vuxenutbildning.
Gruppstorlek: Minst 15 och max 100 personer.
Möblering: Lämplig för gruppdiskussioner, 6-10 personer.
Administrationskostnad: 1 000:-/tillfälle


Beställ ett seminarium

Du bokar ett etikseminarium genom att fylla i formuläret nedan. I bekräftelsen kommer det att framgå vad som gäller inför och under seminariet. Kom ihåg att göra beställningen senast 4 veckor innan genomförandet.
Vill du ställa några frågor innan du bokar kan du kontakta:

Lisa Fenelius
Sveriges Lärare
yrkesetik@sverigeslarare.se
018-656 053

eller

Ulrika Carlsson
Sveriges Lärare
yrkesetik@sverigeslarare.se
08-613 27 14


Beställningsformulär