Sveriges Lärare och Lärares yrkesetik

Den 1:a januari 2023 bildades Sveriges Lärare och i samband med detta lades två förbund ned, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. I och med detta övertas ansvaret för och arbetet med yrkesetiken av det nya förbundet. Detta betyder inget för det faktiska yrkesetiska arbetet, det yrkesetiska rådet fortsätter sitt arbete som vanligt och yrkesetiska seminarier erbjuds … Fortsätt läsa Sveriges Lärare och Lärares yrkesetik

Rådsmöte

Måndagen den 27:e september hade yrkesetiska rådet ett ordinarie möte i Teams på grund av rådande omständigheter. Där behandlades i vanlig ordning aktuella ärenden från Lärarnas ansvarsnämnd. Ett nytt uttalande som behandlar lärares verksamhet i sociala medier färdigställdes. Uttalandet kommer att publiceras här inom kort.

Rådsmöte

Måndagen den 26:e april hade yrkesetiska rådet ett ordinarie möte i Teams på grund av rådande omständigheter. Där behandlades i vanlig ordning aktuella ärenden från Lärarnas ansvarsnämnd. Vidare diskuterades aktuella fall där lärare och politiker försökt påverka enskilda lärares undervisning. Ett nytt kommande uttalande bearbetades, det ska behandla lärares verksamhet i sociala medier. Uttalandet kommer … Fortsätt läsa Rådsmöte

Yrkesetiska seminarier online

Under rådande omständigheter har yrkesetiska seminarier inte kunnat genomföras som tidigare. Nu finns det möjlighet att beställa seminarier som genomförs online i till exempel Zoom eller Teams. Under rubriken Seminarier kan du göra din beställning. I dagsläget hålls endast seminarier online. När förhållandena gör det möjligt kommer vi att återuppta de vanliga seminarierna.

Rådsmöte och seminarieledarutbildning

Måndagen den 20/1 hade det yrkesetiska rådet möte. Där behandlades i vanlig ordning LAN-ärenden, aktuella områden där yrkesetiken berörs samt rådets medverkan i olika sammanhang. Ett nytt uttalande som behandlar lärares engagemang i det omgivande samhället diskuterades. Uttalandet kommer mycket snart att publiceras här. Under tisdagen och onsdagen 21-22 utbildades nya och redan aktiva seminarieledare. … Fortsätt läsa Rådsmöte och seminarieledarutbildning

Välkommen till Lärares yrkesetik!

Lärarnas yrkesetik antogs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund år 2001. På denna sida finner du allt som har med Lärares yrkesetik att göra. Bakom sidan står Lärarnas yrkesetiska råd. Lärarnas Yrkesetiska Råd arbetar för att öka kunskapen om lärares yrkesetiska frågor. Vårt uppdrag är bland annat att: öka kunskapen om lärares yrkesetiska frågorföra kontinuerliga yrkesetiska … Fortsätt läsa Välkommen till Lärares yrkesetik!