Att dela eller sälja – yrkesetiska aspekter på lärares närvaro på sociala medier

Lärarnas yrkesetiska råd (Rådet nedan) har i ett tidigare uttalande diskuterat hur angeläget lärares engagemang i det omgivande samhället är, och samtidigt betonat vikten av klokt omdöme i offentliga sammanhang. Här talar vi om en aspekt av det, när lärare som individer engagerar sig i sociala medier, och det specifika när kommersiella intressen kopplas samman … Fortsätt läsa Att dela eller sälja – yrkesetiska aspekter på lärares närvaro på sociala medier

Rådsmöte

Måndagen den 27:e september hade yrkesetiska rådet ett ordinarie möte i Teams på grund av rådande omständigheter. Där behandlades i vanlig ordning aktuella ärenden från Lärarnas ansvarsnämnd. Ett nytt uttalande som behandlar lärares verksamhet i sociala medier färdigställdes. Uttalandet kommer att publiceras här inom kort.

Rådsmöte

Måndagen den 26:e april hade yrkesetiska rådet ett ordinarie möte i Teams på grund av rådande omständigheter. Där behandlades i vanlig ordning aktuella ärenden från Lärarnas ansvarsnämnd. Vidare diskuterades aktuella fall där lärare och politiker försökt påverka enskilda lärares undervisning. Ett nytt kommande uttalande bearbetades, det ska behandla lärares verksamhet i sociala medier. Uttalandet kommer … Fortsätt läsa Rådsmöte

Yrkesetiska seminarier online

Under rådande omständigheter har yrkesetiska seminarier inte kunnat genomföras som tidigare. Nu finns det möjlighet att beställa seminarier som genomförs online i till exempel Zoom eller Teams. Under rubriken Seminarier kan du göra din beställning. I dagsläget hålls endast seminarier online. När förhållandena gör det möjligt kommer vi att återuppta de vanliga seminarierna.

Lärares övertygelser och engagemang – i och för skolan och det omgivande samhället

Lärarnas yrkesetiska råd (Rådet nedan) uppmuntrar att lärare i offentligheten engagerar sig i frågor som rör skolan, i allt från förändrade kursplaner och resurstilldelning, till hur styrningen av skolan och timplaner borde se ut. Då visar lärare att de är en del av en profession som tar ansvar för det för oss viktigaste i samhället, … Fortsätt läsa Lärares övertygelser och engagemang – i och för skolan och det omgivande samhället

Rådsmöte och seminarieledarutbildning

Måndagen den 20/1 hade det yrkesetiska rådet möte. Där behandlades i vanlig ordning LAN-ärenden, aktuella områden där yrkesetiken berörs samt rådets medverkan i olika sammanhang. Ett nytt uttalande som behandlar lärares engagemang i det omgivande samhället diskuterades. Uttalandet kommer mycket snart att publiceras här. Under tisdagen och onsdagen 21-22 utbildades nya och redan aktiva seminarieledare. … Fortsätt läsa Rådsmöte och seminarieledarutbildning

Vi behöver nya seminarieledare i yrkesetik?

De yrkesetiska seminarierna kan sägas vara grunden i arbetet med att uppmärksamma och reflektera kring yrkesetiska frågor i den dagliga verksamheten. Seminarierna leds av två utbildade seminarieledare med goda kunskaper i yrkesetik, en från varje förbund. Den 21–22 januari 2020 kommer utbildning att ske av nya seminarieledare. Utbildningen innehåller både praktisk metod och mer teoretisk … Fortsätt läsa Vi behöver nya seminarieledare i yrkesetik?