Anmälningsplikt i konflikt med lärares yrkesetik

Lärarnas yrkesetiska råd menar att förslaget om informationsplikt i det så kallade Tidöavtalet skulle få en direkt påverkan på arbetssituationen för de som är verksamma i utbildningsväsendet. Om förslaget skulle bli verklighet kan det leda till så allvarliga yrkesetiska problem för lärare att vår slutsats blir att en sådan situation sannolikt skulle innebära att civil … Fortsätt läsa Anmälningsplikt i konflikt med lärares yrkesetik

Sveriges Lärare och Lärares yrkesetik

Den 1:a januari 2023 bildades Sveriges Lärare och i samband med detta lades två förbund ned, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. I och med detta övertas ansvaret för och arbetet med yrkesetiken av det nya förbundet. Detta betyder inget för det faktiska yrkesetiska arbetet, det yrkesetiska rådet fortsätter sitt arbete som vanligt och yrkesetiska seminarier erbjuds … Fortsätt läsa Sveriges Lärare och Lärares yrkesetik

Att dela eller sälja – yrkesetiska aspekter på lärares närvaro på sociala medier

Lärarnas yrkesetiska råd (Rådet nedan) har i ett tidigare uttalande diskuterat hur angeläget lärares engagemang i det omgivande samhället är, och samtidigt betonat vikten av klokt omdöme i offentliga sammanhang. Här talar vi om en aspekt av det, när lärare som individer engagerar sig i sociala medier, och det specifika när kommersiella intressen kopplas samman … Fortsätt läsa Att dela eller sälja – yrkesetiska aspekter på lärares närvaro på sociala medier

Rådsmöte

Måndagen den 27:e september hade yrkesetiska rådet ett ordinarie möte i Teams på grund av rådande omständigheter. Där behandlades i vanlig ordning aktuella ärenden från Lärarnas ansvarsnämnd. Ett nytt uttalande som behandlar lärares verksamhet i sociala medier färdigställdes. Uttalandet kommer att publiceras här inom kort.

Rådsmöte

Måndagen den 26:e april hade yrkesetiska rådet ett ordinarie möte i Teams på grund av rådande omständigheter. Där behandlades i vanlig ordning aktuella ärenden från Lärarnas ansvarsnämnd. Vidare diskuterades aktuella fall där lärare och politiker försökt påverka enskilda lärares undervisning. Ett nytt kommande uttalande bearbetades, det ska behandla lärares verksamhet i sociala medier. Uttalandet kommer … Fortsätt läsa Rådsmöte

Yrkesetiska seminarier online

Under rådande omständigheter har yrkesetiska seminarier inte kunnat genomföras som tidigare. Nu finns det möjlighet att beställa seminarier som genomförs online i till exempel Zoom eller Teams. Under rubriken Seminarier kan du göra din beställning. I dagsläget hålls endast seminarier online. När förhållandena gör det möjligt kommer vi att återuppta de vanliga seminarierna.

Lärares övertygelser och engagemang – i och för skolan och det omgivande samhället

Lärarnas yrkesetiska råd (Rådet nedan) uppmuntrar att lärare i offentligheten engagerar sig i frågor som rör skolan, i allt från förändrade kursplaner och resurstilldelning, till hur styrningen av skolan och timplaner borde se ut. Då visar lärare att de är en del av en profession som tar ansvar för det för oss viktigaste i samhället, … Fortsätt läsa Lärares övertygelser och engagemang – i och för skolan och det omgivande samhället