Tumpar du i kallimallivandra?

”-Tumpar du i kallimallivandra?,
sa det första trollet till det andra
-Nej, men linkelunk har buritörsta,
sa det andra trollet till det första.
Det var inte underligt minsann,
att de inte alls förstod varann!”
Hugo Hamilton

Det som synes självklart för den ena kan te sig obegripligt för den andra och tvärtom. Så kan det nog vara emellanåt i lärarvardagen också. Men yrkesspråket, det språk vi använder i och om lärararbetet när vi kommunicerar med kollegor, barn/elever och med andra som vi har kontakt med i yrket, ska underlätta kommunikationen för lärare. Liksom trollen i dikten tror jag vi pratar förbi varandra ibland och vi har nog olika föreställningar om vad yrkesspråk är.

För mig är det ett sätt att göra mig förstådd och förstå det som handlar om mitt lärararbete. Jag är förskollärare och arbetar med småbarn 1-3 år. Mitt yrkesspråk i kommunikation med barnen skiljer sig väsentligt från det yrkesspråk både lärare för äldre barn i förskolan och i andra skolformer
använder. Ändå är mitt sätt att uttrycka mig och tolka barnens verbala och ickeverbala språk en del av mitt yrkesspråk. Jag har en särskild ambition och avsikt med det – ett fokus på barnens och mitt lärande. Det går ut på en så stor gemensam förståelse som möjligt för det vi är med om. Även om vi tänker och tycker olika behöver vi förstå varandra.

Utifrån det jag förstår av vad barnen dagligdags är med om kommunicerar jag med deras föräldrar. Det jag säger och skriver speglar vad jag tänker och tycker. Mina kunskapsteorier och värderingar kommer till uttryck i hur jag formulerar mig. Min makt att stödja, forma och begränsa barns utveckling genom hur jag kommunicerar ger mig ett stort ansvar för mitt yrkesspråk. Därför är det viktigt att jag har ett etiskt perspektiv i min kommunikation när jag talar med och om barnen.

Men det är inte lätt att alltid tänka och göra som jag egentligen tycker är rätt. Hela tiden dyker oförutsedda situationer upp då jag inte hinner reflektera utan handlar på rutin. Ibland blir jag provocerad och reagerar som privatperson. Eller så uppstår situationer som jag inte har erfarenhet av eller kompetens att hantera. Då är det till stor hjälp att ha kollegor som hjälper mig hitta det professionella perspektivet. Med vårt gemensamma språk kan vi distansera oss från den aktuella situationen och anta ett lärarperspektiv för att förstå vad jag vill uppnå och diskutera möjliga vägar dit. Yrkesspråket hjälper mig förstå och påverka mitt lärararbete.

Genom att formulera mig om och diskutera min yrkesutövning och min grund för den och relatera det till andras föreställningar, blir jag säkrare även i andra olika sammanhang där lärares röst behövs för att påverka i barnens, verksamhetens och lärarnas intresse. Flera av principerna för lärares yrkesetik berör vikten av att ha ett funktionellt språk i yrket. Vi har ett ansvar för hur vi kommunicerar som lärare, men också att vi gör det.

Monica Nylund
Mars 2009

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s