Välkommen till Lärares yrkesetik!

Lärarnas yrkesetik antogs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund år 2001. På denna sida finner du allt som har med Lärares yrkesetik att göra.

Bakom sidan står Lärarnas yrkesetiska råd. Lärarnas Yrkesetiska Råd arbetar för att öka kunskapen om lärares yrkesetiska frågor. Vårt uppdrag är bland annat att:

  • öka kunskapen om lärares yrkesetiska frågor
  • föra kontinuerliga yrkesetiska diskussioner
  • ge lärare en röst i debatten
  • utveckla och revidera lärares yrkesetiska principer
  • bidra till att utveckla ett gemensamt yrkesspråk