Ny antologi om lärares yrkesetik

Det har saknats en modern antologi kring yrkesetikens betydelse för lärares arbete. Detta har yrkesetiska rådet tagit fasta på och initierat en antologi kring ämnet. Boken, som släpptes i april 2018 ska bidra med ökad kunskap om yrkesetiska aspekter på yrkesutövningen och samtidigt visa hur forskning på området kan få praktisk relevans för lärare.

Tanken är att boken ska bidra i lärares vardagliga diskussioner om yrkesetik och utgöra en god grund för studenter att bekanta sig med de yrkesetiska aspekterna av lärar- och förskolläraryrket.

Alla bokens kapitel tar sin utgångspunkt i någon yrkesetisk fråga. Exempelvis relationen mellan kollegor i förskolan, hur man hanterar problematiska elevsituationer eller hur yrkesetiken synliggörs i ett visst skolämne.

Boken ges ut av Studentlitteratur och redaktör är Sara Irisdotter Aldenmyr, professor och forskningsledare för utbildning och lärande vid Högskolan Dalarna.

Här hittar du boken: Läraren och yrkesetiken