Lärarnas yrkesetik ett viktigt stöd i arbetet kring #metoo

Flera tusen elever från grundskolan till gymnasiet har nu också lyft på locket när det gäller #metoo. Läraren som trycker upp tjejer mot väggen, men också tragiska berättelser om övergrepp mellan elever. Frågor om trakasserier och övergrepp är tyvärr ingen ny fråga för skolan att hantera men det är just det som är ytterst problematiskt. Övergrepp och kränkningar fortgår och kan fortsätta existera i en miljö som har till uppgift att fostra morgondagens kvinnor och män. Att det kan fortsätta existera på en plats som har till uppgift att forma framtidens medborgare och deras värderingar är sorgligt. Vill vi se en förändring kring frågor om ojämlikhet, ojämställdhet och maktövergrepp i samhället så är skolan en av de platser där vi verkligen måste ha tillräckligt med kraft, mod, ork och resurser för att kunna stå upp och utmana. Det är kanske just därför som det blir viktigt att ta berättelserna på yttersta allvar för att så långt som möjligt försöka se till att det inte upprepas.

I lärares yrkesetik finns stöd för att kunna göra detta. Lärare ska utifrån sin yrkesetik alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier. Elevers beroendeställning gentemot lärare gör det än viktigare att ha ett yrkesetiskt förhållningssätt i vår yrkesutövning. Vi skall aldrig diskriminera någon och vi måste ständigt arbeta för att upprätthålla förtroendefulla relationer med både elever och dess vårdnadshavare. Trakasserier och övergrepp kan aldrig skapa den förtroendefulla relation som krävs för att få en skola där barn och elever kan känna trygghet och utvecklas till personer med självkänsla och självrespekt.

Lärare bör stödja varandra, i synnerhet i svåra situationer. Men i yrkesetiken har du även stöd för att agera i relation till kollegor som brister i respekt mot en eller flera elever, som kanske rent av trakasserar dem: Lärare visar god kollegialitet men inte på ett sådant sätt att det kan leda till en handling eller underlåtenhet som kan skada eleverna. Lärare ingriper om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter.

I yrkesetiken finns också stöd för att du som lärare ska kunna påtala och driva frågan vidare i de fall där du inte anser dig få tillräckligt med mandat och stöd för att just kunna skydda mot trakasserier och övergrepp: Läraren ska påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna.

Vi i lärarnas yrkesetiska råd är som alla andra bedrövade över det som #metoo har synliggjort, nu även i den svenska skolan. Samtidigt kan uppmärksamheten ge hopp. Vi tror och hoppas att fler ser sitt ansvar och arbetar mot de strukturer som orsakar dessa problem, och att färre personer kommer att kliva över den gräns där de begår övergrepp. Vi tror och hoppas också att fler kommer att säga ifrån och vidta åtgärder, om de behandlas respektlöst. Att de förlägger skulden där den hör hemma, hos förövaren. Avslutningsvis är vi övertygade om att människor i ansvarspositioner, som lärare, i högre grad kommer att ta dessa frågor på det allvar de förtjänar.

Lärarnas yrkesetiska råd 24 november 2017

Här kan du ladda ned uttalandet som pdf.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s