Lärarnas yrkesetiska råd uttalar sig om gymnasielagen

Idag pågår en diskussion kring den så kallade gymnasielagen, dvs §16 i lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lärarnas yrkesetiska råd finner att den nämnda lagens konstruktion riskerar att hamna i konflikt med Lärarnas yrkesetik.

Gymnasielagen föreskriver att berörda elever ska styrka att man har deltagit aktivt i sina studier. Enligt Migrationsverket ska det aktiva deltagandet redovisas genom att närvarointyg eller betyg lämnas in. Lärares yrkesetiska råd anser att lärares bedömningar och betygssättning inte får ligga till grund för beslut om tillfälliga uppehållstillstånd.

Lärare förbinder sig i sin yrkesutövning att genom sin yrkesetik ”vid utvärdering, bedömning och betygssättning vara sakliga och rättvisa och därvid motstå otillbörlig påverkan”. Den så kallade gymnasielagen gör att den enskilde lärarens bedömning och betygssättning kan få konsekvenser för den enskilde elevens möjligheter att få ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. En enskild lärares bedömning och betygssättning kan alltså vara det som avgör om lärarens elev får stanna i Sverige eller inte.

Samtidigt som läraren förbinder sig att i sin betygssättning och bedömning vara saklig, rättvis och motstå otillbörlig påverkan så förbinder sig också läraren genom sin yrkesetik att ”ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling”. Läraren ska också vara ”varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa”. Vidare ska läraren ”verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna”.

Lärarnas yrkesetiska råd anser att vetskapen om lagens konsekvenser för den enskilde eleven riskerar att sätta elevens lärare i en etiskt mycket svår situation. Lärarnas yrkesetiska råd finner också att den nämnda lagens konstruktion riskerar att hamna i konflikt med Lärarnas yrkesetik. Lärares yrkesetiska råd anser därmed att lärares bedömningar och betygssättning inte får ligga till grund för beslut om tillfälliga uppehållstillstånd.

Lärarnas yrkesetiska råd 19 oktober 2017

Källor
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, § 16

Frågor och svar om gymnasielagen, Migrationsverkets webbplats 2017-10-17, https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Gymnasielagen.html

Ladda ned uttalandet som pdf.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s