» Intervju om lärare och sociala medier

2012-03-13  Magnus Blixt intervjuas av Radio P4 Väst

» Rådet samtalar om ordning i skolan

2011-04-05  Lärares ledarskap i klassrummet är viktigt

» Rådets ordförande intervjuas i Lärarnas tidning

2011-02-25  Det handlar om värdegrunden

» Rådet uppmärksammas i Skolministeriet

2011-02-01  Det yrkesetiska rådets uttalande om värdegrundsprogram hörs i debatten.

» Det yrkesetiska rådet deltar i Skolfront

2010-12-09  Lärare talar öppet rasistiskt, vad gör vi?

» Yrkesetik är grunden

2009-01-15  En lärarlegitimation bör vila på yrkesetiska principer.

» Rådet deltog i Skolministeriet om förbjuden kärlek

2008-10-21  Var går gränsen? Och vem sätter den?
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund