Detta är ett diskussionsforum för dig som lärare där de etiska aspekterna av läraryrket lyfts fram.

Visa i datumordning »
Visa trådad »

Konkret exempel på behov av gränssättning

Jag råkade ut för ett konkret exempel på behov av att ha en levande diskussion om läraretik häromdagen. Andra året som lärare. Söker stöd. Hittade detta. Tack Monica för denna utmärkta formulering/beskrivning. Jag kan inte annat än hålla med. Undervisar i en ganska liten stad där du som lärare verkligen syns. Exemplet: lärare kommer till mig och berättar att denne sett en av mina mentorselever köra bil själv på stan. Han är inte 18 än och har inte körkort. Läraren beskriver hur denne kontaktar eleven i skolan och frågar om eleven har körkort. Elev svarar nej. Lärare talar om vad denne sett och hotar med att ser läraren det en gång till så kommer polis att kontaktas. Läraren beskriver sedan med skratt i rösten hur spak denna elev blev och att eleven nu knappt vågar möta läraren i korridoren. Etik för mig är ha ett handlande som är hållbart i längden. Hur ska denna elev kunna känna sig trygg i sin relation till sin betygsättande lärare? Hur ska jag som kollega agera mot/bemöta min elev som blivit hotad på skolan? Jag anser att det i detta fall finns ett tydligt ansvar och en gränsdragning. Polis hade kunnat kontaktas utan att elev kontaktats och eleven ska inte ha behövt bemöta detta i skolan. Tacksam för fler perspektiv.

Tove
2014-10-22

Anmäl inlägget

Anmäl ett olämpligt inlägg
Alla inlägg i diskussionen ska följa våra regler

Fyll i din e-postadress nedan samt motivera varför du vill att inlägget ska tas bort.
  

Svara:


Ja
Nej

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund