Detta är ett diskussionsforum för dig som lärare där de etiska aspekterna av läraryrket lyfts fram.

Visa i datumordning »
Visa trådad »

Rättvisa för elever

Bra, intressant och viktigt. Jag skulle vilja föra fram ett mer principiellt problem av filosofisk natur. Att vara lärare och sätta betyg är en form av myndighetsutövning kring vilket det råder stor rättsosäkerhet. Anledningen till att det inte diskuteras mer är kanske att just att eleverna är omyndiga, de befinner sig i en beroendeställning, de saknar starka företrädare och de är i underläge. I alla rättssamhällen är det en viktig princip att skilja på den prövande och dömande makten. Att det är samma person i skolan som undervisar, gör prov och sätter betyg eller olika former av sanktioner är egentligen rättsvidrigt. Mitt förslag är att enbart använda tester som urval vid vid intagningar till högre utbildningar. Betygens eventuella betydelse för att motivera elever som drivs av tävling och prestation kvarstår men betygshetsen skulle minska. Felaktig betygssättning skulle inte få så stora konsekvenser som idag. Beroendeställningen mellan lärare och elev skulle också minska.

Nils Lundgren
2015-04-30

Anmäl inlägget

Anmäl ett olämpligt inlägg
Alla inlägg i diskussionen ska följa våra regler

Fyll i din e-postadress nedan samt motivera varför du vill att inlägget ska tas bort.
  

Svara:


Ja
Nej

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund