Detta är ett diskussionsforum för dig som lärare där de etiska aspekterna av läraryrket lyfts fram.

Visa i datumordning »
Visa trådad »

dokumentation för diskriminering

En förälder som har sin son i förskoleklass får en kopia av ett dokument med rubriken " dokumentation likabehandling respektive trygghet och studiero" Där står det att han kränkt ett annat barn verbalt genom att säga till ett annat barn " jag vill inte leka med honom för han är brun"
Detta dokument ska arkiveras i elevmappen för eventuell uppföljning.

Eva Hunter
2013-12-20

Anmäl inlägget

Anmäl ett olämpligt inlägg
Alla inlägg i diskussionen ska följa våra regler

Fyll i din e-postadress nedan samt motivera varför du vill att inlägget ska tas bort.
  

Svara:


Ja
Nej

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund