Detta är ett diskussionsforum för dig som lärare där de etiska aspekterna av läraryrket lyfts fram.

Visa i datumordning »
Visa trådad »
  • Lärares egen försäljning till UF-elever /Helen (2015-04-14)
  • Juridik och etik /Magnus Blixt (2015-04-15)
  • Tack! /helen ek (2015-04-17)

Lärares egen försäljning till UF-elever

Jag har kommit in mitt i terminen och tagit över UF- UngFöretagsamhet efter en annan lärare. Denna lärare har tidigare haft ett företag som har avvecklats eller gått i konkurs. Hen har haft kvar ett varulager som hen sålt delar av till elever och deras UF företag via sin sambos företag. Nu när det börjar bli dags med årsredovisningen visar det sig att eleverna inte har ordentliga kvitton. Det är dessutom svårt att veta vilka produkter som är elevernas och vilka som är lärarens. Eleverna har ett kvitto där det står varugrupp, och summan de har betalat, datum och företagets namn. En mängd varor finns kvar på skolan och nu skulle läraren komma och hämta varorna när eleverna är på praktik men jag har sagt att jag inte vet vems varorna är och inte kan lämna ut dem utan eleverna. Några elever har sagt att det är deras böcker och jag har ingen aning. Det finns inga avtal, orderbekräftelser eller annat mellan UF företaget och det andra företaget på papper. Även om ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt och eleverna är myndiga anser jag att det verkligen borde finnas något skriftligt i detta förhållandet. Ur flera aspekter anser jag att hen inte agerat etiskt. Som UF-lärare bör du verkligen föregå med gott exempel vad gäller avtal, orderbekräftelser, rätt utformade kvitton osv. Tittar man på kvittot eleverna fått får man känslan av att det inte kommer att redovisas och betalas moms på.
Jag har avrått hen från att sälja till fler elever och UF-företag. Hen har gjort likadant på den skolan hon nu arbetar på. Jag har kallat det hen gjort synnerligen oetiskt och ev olagligt.
Vad anser ni?

Helen
helenek64@hotmail.com
2015-04-14

Anmäl inlägget

Anmäl ett olämpligt inlägg
Alla inlägg i diskussionen ska följa våra regler

Fyll i din e-postadress nedan samt motivera varför du vill att inlägget ska tas bort.
  

Svara:


Ja
Nej

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund