Om oss

Lärarnas Yrkesetiska Råd startade sitt arbete i november 2007 och grundades av
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Rådets ledamöter består av lärare från
bägge organisationerna samt forskare.

Lärarnas Yrkesetiska Råd har en fristående roll vad gäller relationen till
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

När rådets ledamöter representerar rådet i olika sammanhang är det rådet man
representerar, inte det ena eller det andra förbundet. Rådet väljer hur det
vill och kan representera sig i olika sammanhang.

Det yrkesetiska rådet har platser för fyra yrkesverksamma lärare, två från
vardera organisationen, och två forskare med lärarbakgrund.

Läs mer om vad rådet vill åstadkomma; Detta vill vi

Skriv ut sidan

Mer om oss...

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund