Rådet deltar i radioprogram om ordning i skolan

Lärares ledarskap i klassrummet är viktigt

Radio P4 i Uppland uppmärksammar frågan om ordning och reda i skolan mot
bakgrund av Skolministerns lagändringar som ger skolor och lärare större
befogenheter att ingripa mot störande elever.

Magnus Blixt deltar i programmet som representant för Lärarnas yrkesetiska råd.
Magnus säger bland annat att han inte känner igen beskrivningar av klassrum i
stor oordning från sin egen verklighet, men menar också att vi inte kan bortse
från att sådant finns. Magnus säger vidare att lärarens ledarskap är viktigt
och att det bland annat grundas på kunnande, lyssnande, ömsesidig respekt, och
rättvisa.

Skriv ut sidan

Radio P4 Uppland den 5 april 2011. Välj tiden 15.00-15.30

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund