Tema 2016 - Lärares samhällsuppdrag – ur ett yrkesetiskt perspektiv

Lärare utgår i sin yrkesutövning från det uppdrag samhället ger dem, men reflekterar samtidigt över uppdraget satt i relation till de yrkesetiska principerna.

Under 2016 vill Lärarnas yrkesetiska råd lyfta frågan om lärares
samhällsuppdrag ur ett yrkesetiskt perspektiv och gör det bland annat utifrån
följande frågeställningar:

-Legitimationen innebär att lärare granskas utifrån, men hur tar kåren eget
ansvar för yrkets legitimitet och samhällets förtroende?

-Yrkesetik innehåller normer och värderingar som ska ligga till grund för
lärares handlingar. Hur säkerställer vi att alla lärare är förtrogna med
yrkesetiken, håller den levande i vardagsarbetet samt ges möjlighet att
utveckla den?

-Hur byggs förtroendefulla relationer inom kollegiet och inom verksamheten på
ett sätt som stärker både professionen och legitimiteten?

Skriv ut sidan

Har du åsikter om lärares samhällsuppdrag som du vill diskutera med andra lärare? Gör ett inlägg i vårt diskussionsforum

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund