Rådet deltog i Skolministeriet om förbjuden kärlek

Var går gränsen? Och vem sätter den?

Lärarnas yrkesetiska råd deltog i Skolministeriet, Utbildningsradions
radioprogram för pedagoger, den 21 oktober om det tabubelagda ämnet kärlek
mellan lärare och elev.

Skolministeriet tog upp frågan om den förbjudna kärleken - den mellan lärare
och elev. Vad gäller? Finns det moraliska gränser och vad säger lärares
yrkesetik? Frågan har varit uppe i rådet tidigare och rådet kunde konstatera
att det inte går att ge ett enkelt svar. I programmet ges exempel på lärare som
gått fria medan andra skilts från sin anställning. Magnus Blixt representerade
rådet i programmet och sade bland annat att vi som lärare alltid måste beakta
huruvuda vårt handlande kan ses som god lärarsed.

Skriv ut sidan

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund