Detta vill vi

Lärare bär, befäster och breddar ett demokratiskt synsätt i sin yrkesutövning.
Det ställer krav på en hög medvetenhet om läraryrkets etiska dimensioner.
Lärares yrkesetiska råd ska verka för detta genom att främja och stödja:
Ökad kunskap om lärares yrkesetiska frågor
Kontinuerliga yrkesetiska diskussioner
Utvecklandet av ett gemensamt yrkesspråk
Lärares röst i debatten
En utveckling och revidering av lärares yrkesetiska principer

Skriv ut sidan

Se vad vi vill

Vill du se vad rådets ledamöter säger om de olika punkterna? Om du klickar på respektive punkt till vänster kan du höra rådets ledamöter berätta med egna ord.

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund