Lärare vill, kan och ska – yrkesetik i vardagen

Yrkesetiska samtal och diskussioner är ett nödvändigt instrument för den som
vill utveckla sin yrkesetiska kompetens och bli mer medveten om etiska val i
vardagen.

Som lärare tvingas du ständigt till yrkesetiska ställningstaganden. Det gäller
inte bara i förhållande till elever, föräldrar, kollegor och skolledning utan
också i frågor som rör prioriteringar av innehållet i undervisningen,
utformningen av utbildningsmiljön och utvecklingen av skolan. Syftet med
yrkesetiken är framför allt att värna eleverna och deras rätt till undervisning
av hög kvalitet. I förhållande till eleverna har lärare en maktposition och
genom ett yrkesetiskt förhållningssätt kan vi balansera de risker som det
innebär.

Lärares yrkesetik återspeglar de gemensamma värderingar som lärare måste ha och
den ska stödja lärare i den dagliga yrkesutövningen.

Under året planerar rådet att ha en dialog med lärare, skolledare och forskare
i olika sammanhang – på skolor runt om i landet, lärarutbildningarna, mässor
och event samt på webben.

Skriv ut sidan

Filmklipp: introduktion till "vill, kan och ska" genom skriftliga omdömen


Åsa Dahlberg och Jesper Rehn från Lärarnas yrkesetiska råd håller en introduktion till yrkesetiska överväganden kring "vill, kan och ska" exemplifierat av skriftliga omdömen på "Heta hörnet" i Skolforum 2012. Se filmklippet här!

Har du åsikter om yrkesetik i vardagen som du vill diskutera med andra lärare? Gör ett inlägg i vårt diskussionsforum.

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund