Tema 2009: De etiska dimensionerna av lärares yrkesspråk

Lärare talar och skriver. Men vad säger vi till och hur skriver vi om våra
elever? Hur utvecklar vi vårt yrkeskunnande individuellt och tillsammans? Under
2009 vill Lärarnas yrkesetiska råd lyfta diskussionen om behovet av ett
yrkesspråk och vikten av en yrkesetisk medvetenhet i all kommunikation oavsett
vem lärare talar eller skriver till. Läs mer.

Under oktober genomförde rådet, tillsammans med Lärarnas Riksförbund och
Lärarförbundet, två yrkesetikkonferenser. Rådets tema återspeglades i de två
konferenserna som tillsammans besöktes av nästan 200 lärare från olika
skolformer, studie- och yrkesvägledare, lärarutbildare och skolledare.

I Härnösand den 1 oktober fokuserades det yrkesspråk som lärare använder för
att tillsammans utveckla sitt yrkeskunnande.

I Norrköping den 8 oktober var det istället det yrkesspråk vi använder när vi
talar om, till och med våra elever som var i fokus.

Skriv ut sidan
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund