Senaste möten

Kort om mötet den 28-29 november 2016
Rådet kunde konstatera att allt fler bitar faller på plats vad gäller att ta
fram en ny antologi runt lärares yrkesetik. Därutöver gick diskussionens vågor
höga, bland annat kring betygssättning och kring Skolinspektionens granskning
av skolors arbete mot kränkningar på nätet.


Kort om mötet den 16 september 2016
Rådet pratade vidare om lärares samhällsuppdrag. Därutöver diskuterades bland
annat Skolforum 2016 och en kommande samling för seminarieledare inom
yrkesetiken. De senaste besluten från Lärarnas ansvarsnämnd fanns också på
agendan.


Kort om mötet den 2 juni 2016
Mötet ägde rum den 2 juni. Rådets nya medlem, Therese Nahlbom, välkomnades.
Diskussioner om en ny antologi om lärares yrkesetik fördes vidare. Rådet
pratade också om yrkesetikens ställning i de båda förbunden och hur denna
ytterligare ska kunna stärkas.

Därutöver diskuterades bland annat årets yrkesetiska tema och Skolforum 2017.

Skriv ut sidan

Tidigare möten

Läs sammanfattningar från tidigare möten.

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund