Tema 2008: De etiska aspekterna av bedömning

Lärares bedömning diskuteras på skolor men också på ledarsidor. Lärarnas yrkesetiska råd vill med årets tema ge frågan ännu en aspekt - den yrkesetiska.

Bedömning är en del av lärares vardag. Lärares bedömning är ett åtekommande
samtalsämne på förskolor och skolor, bland elever och föräldrar och i media.
Lärare som anses göra orättvisa bedömningar, skolor som sätter för höga eller
låga betyg och brist på likvärdighet diskuteras ständigt.

Ett viktigt skäl till att lärare behöver en egen yrkesetik är det ojämna
maktförhållandet mellan lärare och barn/elever. Lärares makt visar sig inte
minst i skyldigheten att göra bedömningar till stöd för barns och elevers
utveckling mot de mål som är fastställda för förskolan och skolan. Bedömningens
karaktär skiljer sig åt i olika skolformer och för olika typer av mål, men
oavsett om olika kunskaper och färdigheter bedöms för att planera fortsatt
verksamhet och undervisning eller om det är betyg som ska sättas finns alltid
en etisk aspekt med i bedömningen.

Lärarnas yrkesetiska råd har valt att under 2008 arbeta med temat de etiska
aspekterna av bedömning. Och då särskilt de yrkesetiska dimensionerna.
Bedömning inryms i flera aktuella politiska förslag. Det har bland annat
utretts om vi ska införa en ny typ av kursplaner och mål för grundskolan. Det
ska beslutas om ett nytt betygssystem för både grund- och gymnasieskolan.
Nationella prov i olika åldrar och ämnen är också en aktuell fråga som berör
lärares bedömning, inte minst när det gäller vem som ska ha, och ta, ansvar för
bedömningen av elevers kunskaper. Oavsett vilka politiska beslut som är på
gång, och vilka åldrar man arbetar med, behöver lärare vara uppmärksamma på sin
bedömning och vara medvetna om vad de grundar den på.

Under hösten planerar vi att tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund genomföra ett par konferenser på temat de etiska aspekterna av
bedömning. Inbjudan och information om konferenserna presenteras här på
hemsidan under våren. Som avslutning på temaåret planeras en skrift med texter
som sammanfattar presentationer och diskussioner som förts vid konferenserna.

Här på hemsidan presenterar vi också dilemman kring bedömning som vi hoppas att
lärare diskuterar ute på sina arbetsplatser. Det finns också möjlighet att
diskutera dessa, eller egna dilemman i vårt diskussionsforum.

Skriv ut sidan

Här hittar du dokumentationen från konferenserna som hölls hösten 2008. Temat var "De etiska aspekterna på bedömning".
Ytterligare dokumentation från Borås kommer inom kort.

Jörgen Tholin, Umeå 081002
Peter Nyström, Umeå 081002
Presentation från rådet
Åsa Dahlberg, Umeå 081002
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund