Rådets ordförande intervjuas i Lärarnas tidning

Det handlar om värdegrunden

Susanne Linnér intervjuas om skolan och värdegrunden. Susanne framför bland
annat att värdegrundsfrågorna är en del i skolans kunskapsuppdrag och att de
därmed hör hemma i ämnesundervisningen.

Skriv ut sidan

Lärarnas nyheter den 25 februari 2011

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund