Stödmaterial för introduktionsperioden

Lärarnas yrkesetiska råd har tagit fram en vägledning till de yrkesetiska frågorna under introduktionsperioden. Skriften är uppdaterad höstterminen 2014.

Se pdf-filen "IntroduktionsperiodenHT14".

Skriv ut sidan

IntroduktionsperiodenHT14.pdf
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund