Etikseminarium

Lärares yrkesetiska principer kan bara bäras upp av lärarkåren själv. Arbetet med yrkesetiken måste därför ske i en process som lärarna själva driver.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuder de kommuner och skolor som är
intresserade ett halvdagsseminarium om lärares yrkesetik. Arrangemanget
förutsätts planeras i samarbete med de lokala företrädarna för Lärarnas
Riksförbund och Lärarförbundet innan kontakt tas med de centrala kanslierna
angående medverkan.

Beställaren ordnar allt praktiskt som lokal, förtäring och att lärarna deltar.
Beställaren står även för dessa kostnader. Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund håller med särskilt utbildade seminiarieledare och program.

Målgrupp: Lärare, från förskola till vuxenutbildning.
Gruppstorlek: Minst 15 och max 100 personer.
Möblering: Lämplig för gruppdiskussioner, 6-10 personer.
Administrationskostnad: 1 000:-/tillfälle

Skriv ut sidan

Beställ

Om ni är intresserade av detta erbjudande kontakta:

Susanne Kronestedt

Lärarförbundet
yrkesetik@lararforbundet.se
08-737 67 41

Susanne Thörnfeldt

Lärarnas Riksförbund
susanne.thornfeldt@lr.se
08-6132700

Informationsbroschyr.pdf
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund