Lärares dokumentation – en yrkesetisk fråga

Dokumentation för elevens och verksamhetens utveckling – inte för att man
måste, utan för att det behövs.

Bland lärare finns idag en stor frustration kring just dokumentation.  Man
ställer sig frågorna - Vad ska dokumenteras och varför? När? På vilket sätt?
Och kanske framför allt, måste verkligen allt detta dokumenteras? Det upplevs
som oklart vilka krav lagstiftningen egentligen ställer.

Kraven ändras, från inget, till allt, till inget igen? Men vad behövs
egentligen? Vilken information ska ges till föräldrar? Till eleverna? Till
kollegorna? Till huvudmannen?

Lärarnas yrkesetiska råd vill i årets tema ta sin utgångspunkt i lärarens egen
fråga – vad behöver jag? Men också i lärarprofessionens gemensamma fråga – vad
behöver vi? Vi menar att det är en grundläggande fråga för lärarprofessionen
att ta makten över dokumentationen.

Hur ser den dokumentation ut som verkligen är ”för verksamhetens bästa” och hur
ser vi till att alla lärare från förskola till vuxenutbildning ges praktisk
möjlighet att genomföra den dokumentation som faktiskt behövs?

Skriv ut sidan

Har du åsikter om lärares dokumentation som du vill diskutera med andra lärare? Gör ett inlägg i vårt diskussionsforum.

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund