Dilemman

Yrkesetiska principer kan aldrig vara statiska. För att principerna ska vara levande och betydelsefulla i lärares vardag krävs det att de diskuteras och problematiseras, att de prövas mot de etiska dilemman som lärare upplever i sitt yrke .

Här några exempel på dilemman, hämtade från verkligheten.

”Jag är nyanställd SO-lärare och mina kollegor har använt ett visst läromedel i
flera år. Det var ett av exemplen när man i pressen visade på hur formuleringar
i vissa läromedel kan öka fördomar och främlingsrädsla. Jag har försökt ta upp
detta med mina kollegor, men de tycks inte vilja sätta sig in i problematiken.”

- - -

”Vi är en grupp lärare som jobbat mellan tio och tjugo år på skolan. Vi känner
hela byn och de flesta familjer. Det blir en hel del skvaller om barnen i
personalrummet. Ibland lyssnar jag som om jag kom utifrån och hör hur illa det
låter. Jag skulle vilja säga till de andra att vi borde skärpa oss, men är rädd
att de skulle tycka att jag kommer med pekpinnar.”

- - -

”Idag spreds i klassen ett rykte att några driftiga föräldrar börjat planera
för en mycket fysiskt aktiv skolresa. Genast blev flera av eleverna uppspelta
och nyfikna. En av eleverna i klassen lider dock av ett handikapp som inte är
synligt men ändå kommer att utgöra ett hinder. Hans föräldrar vill att de andra
eleverna ska veta så lite som möjligt om hans svårigheter. Han har tidigare har
blivit retad för detta i en annan skola. Hur ska jag göra?”

- - -

”En förälder ringer och säger att hennes son inte får närvara vid
undervisningen om livets uppkomst. Jag vet att eleven själv väldigt gärna vill
delta och det står i kursplanen att dessa delar ska ingå för att uppnå godkänt
i biologi. Hur ska jag bemöta föräldern?

Skriv ut sidan

Dela med dig

Vilka dilemman ställs du som lärare inför i din yrkesutövning? Här på webbplatsen kan du diskutera med andra lärare. Dela med dig av dina erfarenheter.

Vill du komma i kontakt med Lärarnas yrkesetiska råd? Du är välkommen med synpunkter och funderingar.

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund