Uttalande om främlingsfientlighet

Lärarna ska motverka främlingsfientlighet, men samtidigt inte i sin lärargärning påverka eleverna att ta ställning för eller emot politiska partier. De ska leda diskussioner i klassrummet runt mångfald och invandring i en värld där det finns partier som omväxlande benämns ”populistiska”, ”högerextrema”, ”främlingsfientliga” eller rentav som ”rasistiska” och som blivit invalda i parlament och i andra demokratiska sammanhang.

I bilagan till höger finns ett uttalande eller kanske hellre ett tankestöd för
dig som är lärare och funderar över detta. Det är en text som resonerar kring
begrepp som rasism och främlingsfientlighet. Texten diskuterar också kring
yrkesetiska aspekter på lärares arbete för att motverka sådana strömningar. Det
är ingen enkel manual, inga korta svar på svåra frågor utan en text som manar
till reflektion och kollegial diskussion.

Läs den en gång eller helst flera!

Skriv ut sidan

Framlingsfientlighet.pdf
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund