Övergripande tema från 2017

I samband med att yrkesetiska rådet går in i sitt tionde arbetsår har vi beslutat att lämna rutinen med ett tema för varje år. Istället har vi konstaterat att temat för 2016, Lärares samhällsuppdrag, bör fungera som utgångspunkt för rådets arbete – och därmed utgöra ett övergripande tema för vårt långsiktiga arbete.

Vi upplever att många av de teman vi haft under åren lever kvar och ständigt är
aktuella. Något nytt tema för 2017 kommer därför inte att presenteras.

I sin yrkesutövning utgår lärare från det uppdrag samhället ger dem, men
reflekterar samtidigt över uppdraget satt i relation till de yrkesetiska
principerna. Lärarnas yrkesetiska råd ser som sin övergripande uppgift att
belysa frågan om lärares samhällsuppdrag ur ett yrkesetiskt perspektiv och gör
det bland annat utifrån följande frågeställningar:

-Legitimationen innebär att lärare granskas utifrån, men hur tar kåren eget
ansvar för yrkets legitimitet och samhällets förtroende?

-Yrkesetik innehåller normer och värderingar som ska ligga till grund för
lärares handlingar. Hur säkerställer vi att alla lärare är förtrogna med
yrkesetiken, håller den levande i vardagsarbetet samt ges möjlighet att
utveckla den?

Skriv ut sidan

Har du åsikter om lärares samhällsuppdrag som du vill diskutera med andra lärare? Gör ett inlägg i vårt diskussionsforum.

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund