Tema 2011: lärares yrkesetik efter 10 år - nu går vi vidare

Arbetet med att vidareutveckla yrkesetiken har börjat.

Den 2 februari träffades forskare, seminarieledare och det yrkesetiska rådet
för en hel dags seminarium och diskussioner på temat ”lärares yrkesetik efter
10 år - nu går vi vidare”. Bland de forskare som deltog fanns Sara Irisdotter
Aldenmyr, Per Lindqvist, Anneli Frelin och Tomas Brytting. Fyra seminarieledare
deltog också.

Mötet började med att forskare och seminarieledare höll varsitt inledande
anförande. De gavs inspel från aktuell forskning inom området och erfarenheter
från de yrkesetiska seminarierna. Därefter vidtog en öppen diskussion.

Mötet kändes som en god start på det kommande arbetet med att se över
yrkesetiken. Det gavs och togs många kloka synpunkter. Det kommer att krävas
gemensam bearbetning av intryck och anteckningar innan vi kan summera vad som
sades och börja fundera över vad detta innebär för framtiden.

Som exempel kan dock två frågor som återkom under dagen gärna nämnas:
Hur sprider vi kunskapen om och förståelsen för lärares yrkesetik till flera?
Hur konkretiserar vi yrkesetiken och får den vila tyngre på lärares behov och
erfarenheter i vardagen? Detta och mycket annat har rådet att fundera över i
framtiden.

Skriv ut sidan

Har du funderingar kring våra yrkesetiska principer? Har du gjort reflektioner som du vill dela med andra? Skriv ett inlägg ivårt diskussionsforum.

Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund