Rådet uppmärksammas i Skolministeriet

Det yrkesetiska rådets uttalande om värdegrundsprogram hörs i debatten.

Radioprogrammet Skolministeriet handlar denna gång om Skolverkets utredning där
myndigheten inte rekommenderar något av de åtta värdegrundsprogram som
granskats. Utredningen visar också att schemalagda värdegrundslektioner till
och med kan ha motsatt effekt. I programmet diskuterar företrädare från
Skolverket, Friends och SET. Lärarnas yrkesetiska råds uttalande om
värdegrundsprogram finns också med på ett hörn.

Skriv ut sidan
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund