"Lärare förbinder sig att vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa".
- ur Lärares yrkesetik

Rådet får en ny medlem

Lärarförbundet har utsett Therese Nahlbom till ny medlem i Lärarnas Yrkesetiska Råd. Therese är gymnasielärare och jobbar nu på SFI. Frågor om etik och moral är viktiga för henne och hon har varit ledare för yrkesetiska seminarier i två år.

Therese välkomnas till Rådet och till en viktig funktion för lärarprofessionen.

Rådets senaste möte

Rådets senaste möte ägde rum den 2 juni. Rådets nya medlem, Therese Nahlbom, välkomnades. Diskussioner om en ny antologi om lärares yrkesetik fördes vidare. Rådet pratade också om yrkesetikens ställning i de båda förbunden och hur denna ytterligare ska kunna stärkas.

Därutöver diskuterades bland annat årets yrkesetiska tema och Skolforum 2017.
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund