"Lärare förbinder sig att vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa".
- ur Lärares yrkesetik

Rådet beslutar om tema för 2016

Lärarnas Yrkesetiska råd har beslutat att temat för år 2016 ska handla om lärarens samhällsuppdrag. Samhällets tillit, uppskattning och belöning omförhandlas ständigt för alla professioner. Det som var ett statusyrke igår behöver inte nödvändigtvis vara det idag och tvärtom. Professionens eget agerande är kritiskt i detta sammanhang. Samhällets förtroende behöver också förtjänas. Här vill Rådet exempelvis få igång en diskussion kring hur lärarkåren själv tar ansvar för en levande yrkesetik och på så sätt stärker yrkets legitimitet.

Temat för år 2016 är lärares samhällsuppdrag – ur ett yrkesetiskt perspektiv

Rådet uttalar sig om främlingsfientlighet

Svenska lärare ska motverka främlingsfientlighet, men samtidigt inte i sin lärargärning påverka eleverna att ta ställning för eller emot politiska partier. De ska leda diskussioner i klassrummet runt mångfald och invandring i en värld där det finns partier som omväxlande benämns ”populistiska”, ”högerextrema”, ”främlingsfientliga” eller rentav som ”rasistiska” och som blivit invalda i parlament och i andra demokratiska sammanhang.

Mot denna bakgrund har Lärarnas Yrkesetiska Råd gjort ett uttalande som kanske hellre kan beskrivas som ett tankestöd i arbetet. Här finns diskussioner exempelvis kring hur rasism och främlingsfientlighet kan komma till uttryck och hur begreppen kan förstås. Här finns också resonemang runt lärares utrymme och skyldigheter att agera i sammanhanget och yrkesetiska aspekter på detta.

Lärarnas Yrkesetiska Råd ger här inga enkla svar på svåra frågor. Detta är ett material som ska ligga till grund för enskild reflektion och kollegial diskussion. Det ska läsas en gång och sedan helst minst en gång till. Lärarnas Yrkesetiska Råd önskar dig god läsning och vi ser också gärna att du tycker till om det du läst. Skriv något på det diskussionsforum som finns på vår webb.

Rådets senaste möte

Rådets senaste möte ägde rum 14-15 april. Bland annat diskuterades möjligheten att ta fram en ny antologi om lärares yrkesetik och hur detta skulle organiseras. Rådet fick också besök av Marita Cronqvist som har forskat kring yrkesetik och lärarstudenter och lärarutbildning. Därutöver diskuterades bland annat årets yrkesetiska tema och Skolforum 2017.
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund