"Lärare förbinder sig att vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa".
- ur Lärares yrkesetik

Beställ ett yrkesetiskt seminarium

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund erbjuder ett halvdagsseminarium om lärares yrkesetik. Du som beställare ordnar det praktiska som lokal, eventuell fika och skickar inbjudan till aktuella lärare. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund håller med särskilt utbildade seminiarieledare och ett gediget program.

Målgrupp: Lärare, från förskola till vuxenutbildning.
Gruppstorlek: Minst 15 och max 100 personer.
Möblering: Lämplig för gruppdiskussioner, 6-10 personer.
Administrationskostnad: 1 000:-/tillfälle

Välkommen med din beställning!

Rådets möte, maj 2017

Lärarnas yrkesetiska råd senaste möte ägde rum den 8-9 maj 2017. Rådet kunde konstatera att allt fler bitar faller på plats vad gäller att ta fram en ny antologi runt lärares yrkesetik. Vid möte fördes intensiva diskussioner med bland annat med utgångspunkt i IFAU-rapporten "Lärande som policy" författad av Ola Fransson
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund