"Lärare förbinder sig att vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa".
- ur Lärares yrkesetik

Rådets möte, maj 2017

Rådets senaste möte ägde rum den 8-9 maj 2017. Rådet kunde konstatera att allt fler bitar faller på plats vad gäller att ta fram en ny antologi runt lärares yrkesetik. Vid möte fördes intensiva diskussioner med bland annat med utgångspunkt i IFAU-rapporten "Lärande som policy" författad av Ola Fransson.

Övergipande tema från 2017

I samband med att yrkesetiska rådet går in i sitt tionde arbetsår har vi beslutat att lämna rutinen med ett tema för varje år. Istället har vi konstaterat att temat för 2016, Lärares samhällsuppdrag, bör fungera som utgångspunkt för rådets arbete – och därmed utgöra ett övergripande tema för vårt långsiktiga arbete.

Vi upplever att många av de teman vi haft under åren lever kvar och ständigt är aktuella. Något nytt tema för 2017 kommer därför inte att presenteras. Läs mer under fliken "Tema".
Logotyp för Lärarförbundet Logotyp för Lärarnas Riksförbund